CO2 compensatie
Text/HTML

CO2 uitstoot van uw wagenpark compenseren

 

Direct de CO2 uitstoot van uw wagenpark gecompenseerd

De voertuigen in uw wagenpark stoten gemiddeld tussen de 4.500 en 5.000 kilo CO2 op jaarbasis uit. Dit is een grote hoeveelheid CO2. U kunt de hoeveelheid CO2 reduceren met onze besparingstool Fuel Cost Saving. Maar u kunt er ook voor kiezen de gehele resterende uitstoot te compenseren.

Met deelname aan ons CO2 compensatie programma worden projecten gefinancierd die helpen de door uw wagenpark uitgestoten CO2 te compenseren. Namens alle klanten van Travelcard die deelnemen aan het CO2 compensatie programma worden projecten die zich inzetten om CO2 terug te dringen gefinancierd.

Bij elke getankte liter* wordt direct een bedrag in rekening gebracht voor de CO2 compensatie. Schonere brandstoffen kennen uiteraard een lagere bijdrage. Travelcard werkt samen met Clean Advantage om de bijdragen van alle deelnemende klanten bij de projecten te krijgen. Alle projecten worden streng gecontroleerd.

Certificering voor deelnemende wagenparken:

Doet u mee met ons CO2 compensatie programma? U ontvangt van ons een logo dat u mag gebruiken in uw communicatie. Jaarlijks ontvangt u ook een certificaat waarop de gecompenseerde kilo's CO2 vermeld staan. Ook zijn er stickers beschikbaar voor uw voertuigen. Op deze wijze kunt u uitdragen dat uw onderneming duurzaam is.

Actuele CO2 compensatie projecten:

Omdat projecten eindig zijn (bijv aanplant van bomen) variëren de projecten waarin deelgenomen wordt gedurende het jaar. Bijgaand een greep uit de projecten die worden gesteund. Voor een volledig overzicht kunt u de website van Clean Advantage raadplegen.

Energie winning door afbraak methaan

co2 compnensatie koolmijn Een overblijfsel van het Duitste koolotginningsverleden is onzichtbaar: Methaan uit koolijmijnen dat zich decennia lang na sluiting zich nog in de mijnschachten bevindt.Het vrijkomen van dit methaan betekend een zware belasting op het mileu. Middels dit project wordt het methaan afgevoerd, en op schone wijze omgezet tot stroom. Download de brochure. 

Tasma windproject, India

CO2 compensatie - windenergie - tankpas In de regio 'Tamil Nadu', India, zijn 396 windmolens geplaatst. Hierdoor is de vraag naar energie opgewekt uit kolencentrales sterk afgenomen. Het gebied waar de molens zijn geplaatst wordt gebruikt voor plantages. Door de komst van dit project zijn meer dan 500 banen gecreeerd voor lokale bevolking. Download de brochure.

Gaswinning Turkije

In de regio 'Kocaeli', Turkije bevindt zich de een vuilstortplaats waar jaarlijks 4 miljoen ton afval gestort wordt. Hieruit ontstaat methaan gas. Door de installatie van de gaswinningsinstallatie wordt voorkomen dat dit methaangas vrijkomt, en kan schone energie geproduceerd worden. De luchtkwaliteit in deze regio waar 330.000 mensen leven is sterk verbeterd. Download de brochure.

Zonne energie China

CO2 compenseren zon energieDit project bevindt zicht op het platteland van Baitugang, China. Deze regio is erkend als een bijzonder onderontwikkelde zone. Door de komst van het project werden meer dan 300 banen gecreeerd, zowel tijdelijk als vast. Het gemiddelde loon voor de medewerkers ligt 18% - 48% hoger dan het gemiddelde loon van een lokale inwoner. Hiermee zorgt dit project niet allen voor opwekking van duurzame energie, maar levert het ook een belangrijke bijdrage aan de leefbijaarheid in de regio. Download de brochure.

Winning biomassa, China

CO2 compenseren - tankpas - biomassaCO2 uitstoot wordt teruggedrongen door de winning van energie uit biomassa. De komst van dit project heeft ervoor gezorgd dat er 200 banen gecreeërd zijn. Ook wordt uit dit project een jaarlijkse donatie gedaan voor onderwijs in de regio. Download de brochure.

Wat zijn de kosten van CO2 compenseren

CO2 compenseren voor uw wagenpark kan tegen een voordelig tarief.

  • LPG 1 cent per liter
  • CNG 1,4 cent per kilo
  • Benzine 1,5 cent per liter
  • Diesel 1,7 cent per liter

Rekenvoorbeeld:

Voor een benzine auto die op jaarbasis 20.000 kilometer rijdt, met een verbruik van 1 op 15 zijn de kosten slechts € 1,66 per maand. Voor dit bedrag wordt de gehele CO2 uitstoot gecompenseerd.

* CO2 compensatie vindt plaats over alle in Nederland getankte liters.

Altijd verzekerd van de voordeligste brandstofprijzen

Honderdduizenden gebruikers van de tankpas van Travelcard tanken samen duizenden keren per uur. Dat levert continu informatie op over pompprijzen per type en merk tankstation, die we beschikbaar stellen voor u. Door gebruik te maken van deze informatie kunt u al snel 10 cent per liter besparen, dus enkele euro’s per volle tank!

Om het voordeligste tankstation te vinden hebben we ook een handige tanklocator voor de smartphone ontwikkeld. Surf met de smartphone naar www.fuelcostsaving.nl en bespaar direct.

 

Al jaren lang dé expert op het gebied van brandstof en brandstofverbruik

Deze expertise hebben wij opgebouwd in jarenlange samenwerking met TNO (brandstofverbruik) en het CBS (brandstofprijzen). Zo kunnen wij iedere dag onze diensten optimaliseren aan de wensen van onze klanten.

Neem een kijkje bij de brandstofprijzen 
of bij het 
praktijkverbruik van uw auto.

Bestel nu

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op

Uw Contactinformatie

Uw Feedback

Hulp nodig?

Kijk eerst op onze FAQ wellicht staat het antwoord op uw vraag hierbij.

Uw vraag en antwoord niet gevonden? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via e-mail info@travelcard.nl of telefonisch op 088 110 5000. 

+31(0)88 110 5000 beschikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur (voor pechhulp 24/7 via menukeuze 2)


Travelcard nederland b.v.
P.J. Oudweg 4
Postbus 1324
1300BH Almere 
KvK-nummer 39037382